بلیط اهواز به یزد برای ۸ اردیبهشت

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 97/2/8 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:00 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) میباشد. لذت پرواز با آنیل پرواز