بلیط رواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ 95/09/30 روز سه شنبه ساعت 18:25 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 173,700 هزار تومان می باشد. پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن