بلیط شیراز به آبادان برای ۲۷ دی

قیمت بلیط شیراز به آبادان برای تاریخ 96/10/27 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:00 به مبلغ 126000 تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز