بلیط تهران به اربیل برای ۳ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به اربیل برای تاریخ 96/2/3 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 14:00 به مبلغ 550000 تومان (پانصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت 14:00 به مبلغ های 544000 تومان (پانصد و چهل و چهار هزار تومان) و 1782000 تومان (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز