بلیط مشهد به شهرکرد برای ۵ تیر

نرخ پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۷/۴/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز […]

بلیط مشهد به شهرکرد برای ۱۷ بهمن

نرخ پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۹۷۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد. […]

بلیط مشهد به شهرکرد برای ۷ آذر

نرخ پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۹/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد. […]

بلیط مشهد به شهرکرد برای ۱۴ مهر

قیمت بلیط مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۷/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۷۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد. […]

بلیط مشهد به شهرکرد برای ۱ اردیبهشت

قیمت پرواز مشهد به شهرکرد برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز […]