مشهد به گوانجو برای ۳۰ دی ماه

بلیط مشهد به گوانجو به صورت چارتری به مبلغ ۳ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان می باشد.