ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیستم مهر ماه - 20 مهر

بلیط کیش به تهران برای ۲۰ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۰ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۳ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۷/۲۳ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰  به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۱ مهر

بلیط چارتری ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۷/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به تفلیس برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۶۰۱۰۰۰ تومان (ششصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط تهران به عسلویه برای ۱۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۷/۱۸ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ های ۱۳۲۰۰۰ تومان (یکصد و سی و دو هزار تومان) و ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) و ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ های ۲۹۹۰۰۰ تومان (دویست و نود و نه هزار تومان) و ۳۰۹۰۰۰ تومان (سیصد و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۳۶۵۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط اهواز به یزد برای ۱۹ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۷/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 71 2 3 7