لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط شیراز به مشهد

بلیط چارتری شیراز به مشهد در تاریخ 97/11/21 در ساعت 11:00 با پرواز کاسپین به قیمت 279 هزار تومان هست.

بلیط بغداد به اصفهان برای ۲۵ بهمن

نرخ پرواز بغداد به اصفهان برای تاریخ 96/11/25 به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 12:00 به مبلغ 331000 تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۲۹ بهمن

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ 96/11/29 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:50 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی  هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به باکو برای ۲۳ بهمن

نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ 96/11/23 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:05 به مبلغ 406000 تومان (چهارصد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به کرمان برای ۲۳ بهمن

قیمت بلیط تهران به کرمان برای تاریخ 96/11/23 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 06:10 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:00 به مبلغ 220000 تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 23:50 به مبلغ 237000 تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز