ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و یکم آبان ماه - 21 آبان

بلیط تهران به چابهار برای ۲۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۲۴۱۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و یک هزار تومان) و ۲۹۷۰۰۰ تومان (دویست و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به آبادان برای ۲۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بوشهر برای ۲۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به کاشان برای ۲۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کاشان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ایلام برای ۱۸ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلان برایت اریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 81 2 3 8