بلیط تهران به اردبیل برای ۳۰ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ 96/2/30 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:05 به مبلغ 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ با هواپیمایی آسمان در ساعت 20:45 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت 09:20 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد. پرواز چارتری تهران به اردبیل لذت پرواز با آنیل پرواز