ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: بلیط هواپیما 10 شهریور - دهم شهریور

بلیط شیراز به دبی برای ۱۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۶/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۵۸۶۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط مشهد به نجف برای ۱۳ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۶/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۵۳۱۰۰۰ تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۵۳۱۰۰۰ تومان (پانصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ های ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) و ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۵۹۱۰۰۰ تومان (پانصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط تهران به بندرعباس برای ۱۶ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۶/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۰۶۰۰۰ تومان (سیصد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار تومان) و در  همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۳۲۱۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تبریز به باکو برای ۱۴ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به باکو برای تاریخ ۹۶/۶/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۰۴۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به قشم برای ۱۰ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۶ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهاره هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به قشم در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

صفحه 1 از 101 2 3 10