لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط مشهد به چابهار برای ۱۹ فروردین

نرخ پرواز مشهد به چابهار برای تاریخ 97/1/19 به شرح زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:30 به مبلغ 141000 تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) میباشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 15:45 به مبلغ 128000 تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به زاهدان برای ۲۴ فروردین

قیمت بلیط شیراز به زاهدان برای تاریخ 97/1/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 12:20 به مبلغ 204000 تومان (دویست و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به میلان برای ۲۲ فروردین

نرخ پرواز تهران به میلان برای تاریخ 97/1/22 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 07:10 به مبلغ 850000 تومان (هشتصد و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به اهواز برای ۲۳ فروردین

قیمت بلیط کیش به اهواز برای تاریخ 97/1/23 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 158000 تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بوشهر برای ۲۱ فروردین

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ 97/1/21 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:50 به مبلغ 161000 تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز