لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط کیش به اهواز برای ۲۴ خرداد

نرخ پرواز کیش به اهواز برای تاریخ 97/3/24 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 121000 تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به گرگان برای ۲۲ خرداد

قیمت بلیط مشهد به گرگان برای تاریخ 97/3/22 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:50 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به مشهد برای ۲۶ خرداد

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ 97/3/26 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 23:15 به مبلغ 119000 تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بجنورد برای ۲۵ خرداد

نرخ پرواز تهران به بجنورد برای تاریخ 97/3/25 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 08:45 به مبلغ 255000 تومان (دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به اصفهان برای ۲۴ خرداد

قیمت بلیط مشهد به اصفهان برای تاریخ 97/3/24 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 07:00 به مبلغ 166000 تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز