لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط تهران به بیرجند برای ۳۰ فروردین

قیمت بلیط تهران به بیرجند برای تاریخ 97/1/30 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:35 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به رامسر برای ۲۶ فروردین

قیمت بلیط تهران به رامسر برای تاریخ 97/1/26 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 82000 تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف برای ۲۳ فروردین

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 97/1/23 به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت 04:30به مبلغ 486000 تومان (چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ایروان برای ۲۷ فروردین

قیمت بلیط تهران به ایروان برای تاریخ 97/1/27 به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:30 به مبلغ 363000 تومان (سیصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به یزد برای ۲۹ فروردین

نرخ پرواز کیش به یزد برای تاریخ 97/1/29 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 08:00 به مبلغ 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز