بلیط مشهد به آبادان برای ۲۱ خرداد ۹۶

نرخ پرواز مشهد به آبادان برای تاریخ 96/3/21 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 14:00 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 11:30 به مبلغ 200000 تومان (دویست هزار تومان) می باشد. سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 20:10 به مبلغ 215000 تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز