بلیط پرواز اهواز تهران ۹۵/۱۲/۱۹

پرواز اهواز تهران برای تاریخ نوزدهم اسفند 95 روز پنج شنبه ساعت 08:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 126,000 تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز چارتر اهواز تهران