بلیط پرواز مشهد به کیش ایر

پرواز مشهد به کیش ایر برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 10:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد. پرواز مشهد به کیش ایر, قیمت مناسب , پروازی مطمعن