بلیط پرواز کرمانشاه به اهواز

پرواز کرمانشاه به اهواز برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 18:05 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 176,600 هزار تومان می باشد. پرواز کرمانشاه به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن