بلیط پرواز کیش به کرمانشاه

پرواز کیش به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 07:10 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 236,000 هزار تومان می باشد. پرواز کیش به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن