بلیط پرواز یزد به تهران ۹۶/۰۱/۱۳

پرواز یزد به تهران برای تاریخ سیزدهم فروردین 96 روز یک شنبه ساعت 19:15 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 174,500 تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز سیستمی یزد به تهران