بلیط تهران به چابهار برای ۱ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ 96/2/1 با هواپیمایی کاسپین به صورت چارتری در ساعت 10:05 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد. در همین تاریخ پرواز تهران به چابهار به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 08:30 به مبلغ 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز