بلیط مشهد به شاهرود برای ۱۸ مهر

نرخ پرواز مشهد به شاهرود برای تاریخ 97/7/18 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:50 به مبلغ 209000 تومان می باشد.