بلیط پرواز مشهد به تهران ۹۵/۱۲/۱۸

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ نوزدهم اسفند 95 روز پنج شنبه ساعت 20:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 121,000 تومان می باشد. قیمت مناسب , پرواز چارتر مشهد به تهران