بلیط تهران به پکن برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به پکن برای تاریخ 96/2/15 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 21:00 به مبلغ های 1414000 تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و 3167000 تومان (سه میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز