بلیط تبریز به کیش برای ۲۶ خرداد

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ 96/3/26 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر  در ساعت 11:15 به مبلغ 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز