بلیط کیش به کرمان برای ۲ تیر

نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۴/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد. […]

بلیط شیراز به کیش برای ۸ تیر

نرخ بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۴/۸ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد. چارتری […]

بلیط کیش به رشت برای ۲۸ خرداد

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت […]

بلیط شیراز به کیش برای ۲۷ خرداد

نرخ بلیط شیراز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۲۷ به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) […]

بلیط کیش به تبریز برای ۳۰ خرداد

نرخ پرواز کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۳/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت […]