بلیط کیش به مشهد برای ۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط کیش به مشهد برای تاریخ 96/2/4 (وبژه مبعث) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت 14:00 به مبلغ 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 12:00 به مبلغ های 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و 511000 تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 21:15 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز