لذت پرواز با آنیل پرواز
بلیط چارتر هواپیما

بلیط مشهد به نجف ۲۲ فروردین

قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 96/1/22 (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 06:30 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:45 به مبالغ 471000 تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و 861000 تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف برای ۲۱ فروردین

قیمت بلیط پرواز تهران به نجف برای تاریخ 96/1/21 ( به مناسبت ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:30 به مبلغ 351000تومان (سیصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت13:00 به مبلغ 361000 تئومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 09:00 به مبلغ 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، 14:30 به مبلغ 391000 تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) ، در ساعت