شروع پرواز بوراجت ترکیه

شروع پروازهای بوراجت از ایران به آنتالیا ترکیه روزهای چهارشنبه هر هفته به صورت چارتری قیمت از 1490 هزار تومان - ساعت حرکت رفت 23:00 و برگشت از انتالیا 18:30 میباشد - خرید آنلاین بلیت ترکیه آنتالیا