بلیط کیش به کرمانشاه برای ۲۲ تیر

قیمت بلیط کیش به کرمانشاه برای تاریخ 96/4/22 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 07:15 به مبلغ 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز