بلیط تهران به سبزوار برای ۱۰ خرداد

قیمت بلیط تهران به سبزوار برای تاریخ 96/3/10 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:40 به مبلغ 123000 تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز