بلیط مشهد به اهواز برای ۲ مرداد

نرخ پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 97/5/2 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 07:00 به مبلغ 272000 تومان (دویست و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز