بلیط اهواز به یزد برای ۲ اردیبهشت

نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ 96/2/2 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 21:10 به مبلغ 186000 تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز