بلیط کرمانشاه به مشهد برای ۱ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ 96/2/1 (ویژه مبعث) به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت 09:15 به مبلغ 168000 تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) و به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت 09:30 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز