قیمت پرواز بندر عباس به اهواز ۲۶ فروردین ۹۶

نرخ بلیط هوایی بندر عباس به اهواز بزای تاریخ 96/1/26 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:55 به مبلغ 103000تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:55 به مبلغ 304000تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز