بلیط تهران به تفلیس برای ۲۸ فروردین ۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ 96/1/28 (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 09:00 به مبلغ 440000 تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 19:20 به مبلغ 460000 تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز