بلیط رشت به اهواز برای ۳۰ فروردین ۹۶

قیمت بلیط رشت به اهواز برای تاریخ 96/1/30 به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت 11:50 به مبلغ 270000 تومان (دویست و هفتاد و یک هزار تومان) ، و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 245000 تومان ( دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز