بلیط اهواز به مشهد برای ۱۷ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ 96/2/17 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 20:30 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 19:30 به مبلغ 150000 تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت 10:50 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 16:15 به مبلغ های 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و 328000 تومان (سیصد و بیست