بلیط اردبیل به تهران برای ۷ تیر

قیمت بلیط اردبیل به تهران برای تاریخ 96/4/7 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 18:15 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت 09:25 به مبلغ های 168000 تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) و 264000 تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز اردبیل به تهران در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 12:25 به مبلغ های 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار تومان) و 209000 تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز