بلیط بندرعباس به کرمانشاه برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط بندر عباس به کرمانشاه برای تاریخ 96/2/12 به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 11:00 به مبلغ 202000 تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز