بلی تبریز به مشهد برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 96/2/25 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:20 به مبلغ 161000 تومان (یکصد و شصت و یپک هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) و در ساعت 13:30 به صورت چارتری به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. بلیط ارزان و لحظه آخری تبریز به مشهد را با اطمینان از ما خرید کنید. لذت پرواز با آنیل پرواز