بلیط تفلیس به تهران برای ۴ مرداد

نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ 96/5/4 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 18:30 به مبلغ های 350000 تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) و 611000 تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 11:30 به مبلغ 360000 تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 20:30 به مبلغ 400000 تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 21:00 به مبلغ 560000 تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز