بلیط تهران به بوشهر برای ۱۱ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به بوشهر برای تاریخ 96/2/11 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 16:00 به مبلغ 100000 تومان (یکصد هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:45 به مبلغ 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 05:30 به مبلغ 160000 تومان (یکصد و شصت هزار تومان) و در ساعت 19:30به مبلغ 190000 (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز