بلیط تهران به ارومیه برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و […]

بلیط تهران به ارومیه برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۴۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) […]

بلیط تهران به ارومیه برای ۱۴ اردیهشت

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۲/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. همچنین […]