بلیط تهران به ایلام برای ۵ خرداد ۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلام برای تاریخ 96/3/5 به صورتسیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 06:00 به مبلغ 148000 تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. همچنین بلیط تهران به ایلام برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 13:15 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز