بلیط تهران به باکو برای ۱۹ خرداد ۹۶

نرخ بلیط تهران به باکو برای تاریخ 96/3/19 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:30 به مبلغ 330000 تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به باکو برای ۲۱ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ 96/2/21 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:30 به مبلغ 360000 تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت 14:30 به مبلغ 446000 تومان (چهارصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز