بلیط تهران به بجنورد برای ۳ اردیبهشت ۹۶

قیمت پرواز تهران به بجنورد برای تاریخ 96/2/3 با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت 13:30 به مبلغ 182000 تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز