بلیط تهران به خرم آباد برای ۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۰۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به خرم آباد برای ۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به خرم آباد برای تاریخ 96/2/2 به صورت سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت 09:00 به مبلغ 177000 تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت 09:00 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد لذت پرواز با آنیل پرواز