بلیط تهران به زاهدان برای ۱۴ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به زاهدان برای تاریخ 96/2/14 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 05:25 به مبلغ 113000 تومان (یکصد و سینزده هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 06:05 به 226000 تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 21:15 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز