بلیط تهران به میلان برای ۲۷ فروردین ۹۶

نرخ پرواز تهران به میلان برای تاریخ 96/1/27 با هواپیمایی ماهان به صورت سیستمی در ساعت 07:10 به مبلغ های 899000 ائمان (هشتصد و نود و نه هزار تومان) و 2382000 تومان (دو میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز